12 dự án, công trình trọng điểm tại Lâm Đồng đang triển khai các thủ tục đầu tư, trong đó có một số dự án triển khai tích cực, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Lâm Đồng ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng thúc đẩy kinh tế – xã hội

Lâm Đồng tích cực triển khai các dự án, công trình trọng điểm
Lâm Đồng tích cực triển khai các dự án, công trình trọng điểm

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay, toàn tỉnh có 4 dự án, công trình trọng điểm hoàn thành thủ tục, được phân bổ vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai xây dựng (hồ Đông Thanh, hồ Ta Hoét, hồ Kazam, Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh).

12 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư, trong đó có một số dự án triển khai tích cực, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Điển hình như Dự án cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Đối với dự án này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất điều chỉnh một số nội dung của phương án đầu tư và UBND tỉnh đã có văn bản số 7624/UBND-GT ngày 6/10/2022 tham gia ý kiến phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. 100% các thành viên hội đồng thẩm định liên ngành Quốc gia đã có văn bản thống nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai theo hình thức đối tác công tư. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đang được hoàn thiện để lấy ý kiến (lần 3) của các thành viên Hội đồng thẩm định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7807/UBND-GT ngày 13/10/2022.

Cải thiện cơ sở hạ tầng
Cải thiện cơ sở hạ tầng

Xác định 2 dự án này là nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, Bảo Lộc – Liên Khương; hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công; chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu để thi công dự án.

Các địa phương có trách nhiệm bố trí quỹ đất định canh, định cư cho người dân thuộc diện phải giải tỏa mặt bằng phục vụ đầu tư đường cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc – Liên Khương; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thi công dự án.

Kế đến là Dự án Khu du lịch Đankia – Suối Vàng đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 để làm cơ sở triển khai công tác thu hút đầu tư.

Trong khi đó, Dự án Cai thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vay lại và phê duyệt chủ trương trao đổi công hàm tại Quyết định số 802/QĐ-TTg ngày 7/7/2022. Ngày 10/10/2022, Bộ Tài chính có thư gửi Đại sứ quán Nhật Bản đề nghị điều chỉnh giá trị khoản vay (cập nhật tỷ giá theo thời điểm hiện tại).

Bên cạnh đó, Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Nghị quyết số 128/NQ-HĐND này 13/10/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Ngoài ra, Dự án Khu trung tâm Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Hòa Bình; hiện đang hoàn thiện nội dung, hồ sơ phương án thiết kế quy hoạch điều chỉnh.