Nhiều dự án ở Lâm Đồng đã hoàn thành thủ tục, được phân bổ vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai xây dựng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Cụ thể, Dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022, với quy mô chiều dài 66km, tổng mức đầu tư 17.200 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc – Liên Khương có chiều dài 73,6km, tổng mức đầu tư khoảng 19.520 tỷ đồng, dự kiến HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp cuối năm 2022 (tổ chức ngày 8.9/12/2022) và sẽ khởi công các dự án năm 2023.

Ngoài ra, Lâm Đồng có 4 dự án đã hoàn thành thủ tục, được phân bổ vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai xây dựng (hồ Đông Thanh, hồ Ta Hoét, hồ Kazam, Đề án Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh); Dự án Khu du lịch Đankia – Suối Vàng đã được phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 làm cơ sở triển khai thu hút đầu tư theo quy định; Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đầu tư theo mục tiêu và nội dung được cấp.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, triển khai dự án của doanh nghiệp; đẩy nhanh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách tỉnh.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chủ động rà soát quỹ đất, các khu vực có khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh để đề xuất dự án hoặc lập quy hoạch (đối với khu vực chưa có quy hoạch).